محصولات پرفروش

ست گلدان سفالی

270,000 تومان 250,000 تومان

آجیل خوری مدل قوسی

295,000 تومان

گلدان میناکاری

140,000 تومان

گلدان میناکاری

137,000 تومان
ست تنگ و جام میناکاری

ست تنگ و جام میناکاری

190,000 تومان 187,000 تومان

فروش ویژه

-5%

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 4

1,015,000 تومان 965,000 تومان
ویژگی ها محصول
 • جنس:سفال
 • رنگ: ثابت
 • تولید: لالجین

عجله کنید!

پیشنهادات دیگر فروشگاه ما

-6%

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 7

1,085,000 تومان 1,020,000 تومان
ویژگی ها محصول
 • جنس:سفال
 • رنگ: ثابت
 • تولید: لالجین

عجله کنید!

پیشنهادات دیگر فروشگاه ما

-6%

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 6

1,160,000 تومان 1,090,000 تومان
ویژگی ها محصول
 • جنس:سفال
 • رنگ: ثابت
 • تولید: لالجین

عجله کنید!

پیشنهادات دیگر فروشگاه ما

-6%

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 8

1,085,000 تومان 1,020,000 تومان
ویژگی ها محصول
 • جنس:سفال
 • رنگ: ثابت
 • تولید: لالجین

عجله کنید!

پیشنهادات دیگر فروشگاه ما

-7%

ست گلدان سفالی

270,000 تومان 250,000 تومان
ویژگی های محصول
 • جنس:سفال
 • ارتفاع به ترتیب : ۲۰ ،۱۸،۱۶ سانتی متر
 • رنگ: ثابت
موجود : 7
تعداد فروش : 45

عجله کنید!

پیشنهادات دیگر فروشگاه ما

جدیدترین محصولات

پربازدیدترین محصولات

محصولات دارای تخفیف

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 9

1,100,000 تومان 1,030,000 تومان

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 8

1,085,000 تومان 1,020,000 تومان

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 7

1,085,000 تومان 1,020,000 تومان

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 6

1,160,000 تومان 1,090,000 تومان

ست پذیرایی و جهیزیه شماره 5

1,105,000 تومان 1,045,000 تومان

انواع گلدان

گلدان میناکاری

140,000 تومان

گلدان میناکاری

137,000 تومان

گلدان

195,000 تومان

گلدان

195,000 تومان 190,000 تومان

انواع میوه خوری

میوه خوری میناکاری با بشقاب

میوه خوری میناکاری با بشقاب

260,000 تومان 254,000 تومان
میوه خوری میناکاری با بشقاب

میوه خوری میناکاری با بشقاب

260,000 تومان 250,000 تومان

انواع پارچ و لیوان